ಹಿರಾ ಗುಹೆ

ಕಿರು ಪರಿಚಯ:

ನೂರ್ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಹಿರಾ ಗುಹೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೆ,ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಸಂಗವು ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಕುರ್ ಆನ್  ಅವತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ನೆಬಿವರ್ಯರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ,ಏಕಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಹೀಯಾದ

اقرأ باسم ربك الذي خلق)سورة العلق 1)  [1]

ಅರ್ಥ:-  (ಓ ನೆಬಿಯೇ) ನೀನು ಓದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ಥನ ನಾಮದಿಂದ, ಎಂಬ ಸೂಕ್ತ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿವಿಡಿ:

 • ಪ್ರಥಮ ವಹಿ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ
 • ಹಿರಾ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲಿದೆ
 • ಅದರ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ
 • ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಪ್ರಥಮ ವಹಿ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ:

ಪ್ರವಾದಿಯರಿಗೆ ವಹಿ ಪ್ರಾರಂಭವದದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದ ಮುಖಾಂತರ,ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಪ್ನವು ಪ್ರಭಾತದ ಪ್ರಕಾಶದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಂತೆ ಹಿರಾ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದು  ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಶುಭ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತೇಜಸ್ವೀಯಾದ ದೇವಚರ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ದೇವನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.  ನೀವು ಓದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಿಂದ, ಎಂದಾಗ ನೆಬಿವರ್ಯರು ನಾನು ವಿದ್ಯೆಕಲಿತವನಲ್ಲ ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದರು.ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ಜಿಬ್ರೀಲರು ಆಲಂಗಿಸಿ  ಹೇಳಿದರು ,ಓದಿರಿ. ಆಗಲೂ ಅವರಿಂದ ಅದೇ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ಜಿಬ್ರೀಲರು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು ಆಗ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಓದಿದರು. ಅವರ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ಅವರ ದೇಹವು ಕಂಪಿಸತೊಡಗಿತ್ತು, ನಡುಗುತ್ತಲೇ ಮನೆ ಸೇರಿದರು. ಪತ್ನಿ ಖದೀಜರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕಂಬಲಿ ಹೊದಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಖದೀಜ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಕೂಡಲೇ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ ಕಾರಣನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.ಆಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಘಟಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವಪ್ರಭೆಯ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಖದೀಜಾ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ನಿಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು :”ನೀವು ಹೇದರದಿರಿ,ನಿಮ್ಮ ದೇವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು,ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ ರಾಗಿರುವಿರಿ,ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ,ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೀರಿ,ಅನಾಥರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ,ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ.ಖದೀಜಾರವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಪುತ್ರ ವರಕಾ ಬಿನ್ ನೌಫಲ್ ರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನಾವಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದರ ಆಶಯಗಳೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ವರಕಾ ಬಿನ್ ನೌಫಲ್ ಆ ದೇವಚರ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಇವರೇ ಮೂಸಾರ ಬಳಿ ಹಾಜರಾದ ದೇವಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇ, ಏನು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಹೊರಹಾಕುವುದೇ? ವರಕಾ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು,ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಹೊರಹಾಕುವುದು. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದವರ ಜೊತೆಗೂ ಜನತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನನಗೆ ಬದುಕುವ ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ವಲಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೆರವು ನೀಡುವೇನು ಎಂದರು.ಒಮ್ಮೆ ವಹಿ ಬರುವುದು ನಿಂತಾಗ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ತುಂಬ ಮನನೊಂದರು ಪರ್ವತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ಜಿಬ್ರೀಲರು ನುಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ವರದಿಗಾರರು : ಆಯಿಷಾ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೂಮಿನೀನ್  ಮುಹದ್ದೀಸ್ : ಬುಖಾರಿ ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ :6982

ಮುಹದ್ದೀಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್: ಸಹೀಹ್ (2)

ಹಿರಾ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲಿದೆ:

ಈ ಗುಹೆಯು ಹಿರಾ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿದೆ,ಅಲ್ಲಿಂದ  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡಿದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ “ಜಬಲೆ ಹಿರಾ” ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಅರಫಾತ್ ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ:

ಇದು ಮಕ್ಕಾ ಮುಕರ್ರಮಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೀ, ಮಿಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ಇದರ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಮೀಟರ್ ಇದೆ.ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಕ್ಕೇರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ,ತದನಂತರ ನೋಡುಗರ ಸಹುಲತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳು:

೧- ಕಾಬ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

೨-ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನುಬುವತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

೩-ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಹಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು ಇದು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿಯ ಇಬಾದತ್ತಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು.

೪- ಅದರ ಮೇಲೇರಿ ಮಕ್ಕಾದ ಭವ್ಯ ಭವನಗಳ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪರ್ವತಗಳ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಗಳು:

[1]

http://www.alawamr-ksa.com/vb/showthread.php?t=5543

[2]

http://dorar.net/hadith/index?skeys=%D8%BA%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D8%A7&page2

[3]

http://www.alawamr-ksa.com/vb/showthread.php?t=5543

[4]

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32448341

Advertisements

ಹದೀಸ್

ಹದೀಸ್

ಹದೀಸ್ ಪದದ ಮೂಲತಹ ಅರ್ಥ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾತುಕತೆ,ವಾರ್ತೆ,ಹೇಳಿಕೆ.

ಪರಿವಿಡಿ

 • ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ
 • ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪರಿಭಾಷೆ
 • ಹದೀಸ್ ನ ರಚನೆ (ವಿನ್ಯಾಸ)
 • ವರ್ಗೀಕರಣ (ವಿಭಜನೆ)
 • ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಹಾದೀಸ್ ನ ಸಂಕಲನಗಳು
 • ಹದೀಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮುತ್ತಫ಼ಕ್ ಅಲೈಹ್ (ಸಮ್ಮತಿಪಡೆದ)
 • ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ :

ಪದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಖುರಾನಿನ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಭೋದನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ: “ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತರಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ”.[ಸೂರಃ ಅತ್ತೂರ್ ೫೨-೩೪]

“ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ  ಸಂಧರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ”.[ಸೂರಃ ಅತ್ತಹ್ರಿಮ್ ೬೬:೩]

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪರಿಭಾಷೆ:

ಹದೀಸನ್ನು ಸುನ್ನತ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದದಿಂದ  ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಚರರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹದೀಸಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಾದೀಸ್ ಇದು ಹದೀಸ್ ಪದದ ಬಹುವಚನ.

ಹದೀಸ್ ರಚನೆ (ವಿನ್ಯಾಸ)

ಹದೀಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಮೂಖ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.(ಅ)ಸನದ್ ಮತ್ತು (ಆ) ಮತನ್

ಸನದ್ ಎಂದರೆ: ಸನದ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ನಾದ್  ವರದಿಗಾರರ ಸರಪಳಿ, ಹದೀಸಿನ ಪಠ್ಯ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ವರದಿಗಾರ  (ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹದೀಸನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವ)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಕೆಳಗಡೆ ಸನದಿನ ರೂಪವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ……..ಬುಖಾರಿ>ಮುಸದ್ದದ್>ಯಹ್ಯ>ಶುಅಬಾ>ಖತಾದ>ಅನಸ್>ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವ ಸಲ್ಲಮ್).

ಮತನ್: ಹದೀಸಿನ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆ

 

ವರ್ಗೀಕರಣ

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹದೀಸನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

>> ಸಹೀಹ್ (ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು)

>> ಜಯೀಫ್ (ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು)

ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಹಾದೀಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಗೆ ಈ ಆರು ಹದೀಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅತೀ ಪಮುಖವಾದವು.ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ,ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ(೮೭೦)೭೨೭೫ ಹದೀಸ್ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಹಜ್ಜಾಜ್ (೮೭೫)೯೨೦೦ ಹದೀಸ್ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಸುನನ್ ಅಸ್ಸುಗ್ ರ, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇಮಾಮ್ ಅನ್ನಸಾಇ (೯೧೫)
 • ಸುನನ್ ಅಬು ದಾವುದ್, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಅಬು ದಾವುದ್ (೮೮೮)
 • ಜಾಮಯಿ ಅತ್ತಿರ್ಮಿಝಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು (೮೯೨)
 • ಸುನನ್ ಇಬ್ನು ಮಾಜ, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇಬ್ನು ಮಾಜ(೮೮೭)

ಮೊದಲ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತೆಯ ದೃಡೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇಬ್ನು ಹಜರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಏಣಿಸದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಹಾದೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.    

ಹದೀಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 • ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ
 • ಸಹೀಹುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್
 • ತಿರ್ಮಿಝಿ
 • ನಸಾಇ
 • ಅಬು ದಾವುದ್
 • ಇಬ್ನು ಮಾಜ
 • ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್
 • ಮುವತ್ತಅ ಮಾಲಿಕ್
 • ಸಹೀಹುಲ್ ಜಾಮಯಿ
 • ಸಹೀಹ್ ಇಬ್ನು ಕುಝೈಮ
 • ಮುಸ್ತದ್ರಕ್ ಅಲ್-ಹಾಕಿಮ್
 • ಇಬ್ನು ಹಿಬ್ಬಾನ್
 • ಮಿಶ್ ಕಾತ್ ಅಲ್-ಮಸಾಬೀಹ್
 • ರಿಯಾದುಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ.

ಮೊದಲ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹಿಹೈನ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ.ನಂತರದ ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕುತುಬುಸ್ಸಿತ್ತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಹಾಯೆ ಸಿತ್ತಾದಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕುತುಬುಸ್ಸಿತ್ತಾದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಹದೀಸ್ ಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹ್

ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಫಕುನ್ ಅಲೈಹ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಹದೀಸ್ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದ ಹದೀಸ್ ಎಂದರ್ಥ.ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹನ್ನು ಸಹೀಹೈನ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಗಳು

ಶೇಕ್ ಡಾ!! ಸುಹೈಬ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ರ    ಹದೀಸ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ವಿಜ್ನಾನ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ

http://www.ahya.org/amm/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7

http://www.islamweb.net/emerath/index.php?page=articles&id=38800

 

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅತೀ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾಸವೇಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮಾನವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀಡಾಲಾಗಿದೆ.ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.ರಮದಾನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಾರ್ ಬಂದಿವೆ.

ಪರಿವಿಡಿ

 • ರಮದಾನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವ
 • ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ
 • ರದಾಮನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
 • ಅದರ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಹತ್ವ
 • ತರಾವೀಹ್ ನಮಾಝ್
 • ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು
 • ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್
 • ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್
 • ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಿರುವ ಬಿಡುವು
 • ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ರಮದಾನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವ

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅತೀ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾಸವೇಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮಾನವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀಡಾಲಾಗಿದೆ.ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.ರಮದಾನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಾರ್ ಬಂದಿವೆ.

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ (س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಐದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ:ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ () ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು .ನಮಾಝ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದು.ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.ಮತ್ತು ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು.[೧] ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س)ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ()ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್(÷)ಬಂದು “ಈಮಾನ್” ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ()”ಈಮಾನ್ ಎಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ,ದೇವಚರರ ಮೇಲೆ,ಕಿಯಾಮತ್ ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ, ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಡವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವಂತ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನಂಬುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು”.ಆಗ ಜಿಬ್ರೀಲರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೇನೆಂದರು? ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು,”ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವುದು,ಅವನಿಗೇ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವುದು,ನಮಾಝ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು,ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು”.ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಇಹ್ಸಾನ್(ಔದಾರ್ಯ)ಎಂದರೇನು? ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು,”ಇಹ್ಸಾನ್ ಎಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿ ಎಂಬಂತೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿದೆ”.ಅವರು ಕಿಯಾಮತ್ (ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನ)ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ಕೇಳಿದರು? ಪ್ರವಾದಿ() ನಿರ್ಣಾಯಕದಿನದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವವನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.ದಾಸಿಯು ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನು ಜನ್ಮನೀಡುವಳು, ಒಂಟೆ ಮೇಯಿಸುವವರು ಬೃಹತ್ತಾದ ಭವ್ಯ-ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಬಲ್ಲವನು (ವಿದ್ಯೆಯುಳ್ಳವನು).ತರುವಾಯ ಪ್ರವಾದಿ() ಈ ಸೂಕ್ತ ಪಠಿಸಿದರು

{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}()

ಅವರು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣದಾದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ() ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಜಿಬ್ರೀಲ(÷) ರು ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಕಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು.ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ(೩).

ತಲ್ಹಾ ಬಿನ್ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ()ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರಬ ಬಂದ.ಆತನ ತಲೆಕೂದಲೂ ಕೆದರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿ()ರವರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಮಾಝ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.ಐದು ನಮಾಝ್ ಗಳಿವೆ ನಫಿಲ್ ನಮಾಝ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದರು.ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡ್ದಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದ.ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳೂ ಇವೆ ,ನಫಿಲ್ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದರು.ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಝಕಾತ್ ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ() ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಹ್-ಕಾಮ್ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ವರದಿಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-“ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೂ ಮಾಡಲಾರೆ,ಕಡಿಮೆಯೂ ಮಾಡಲಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದ. ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು: ಅವನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ವಿಜಯಿಯಾದ.ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೈಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ.(೪) ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ರ ಬಳಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಸ್ ಗೋತ್ರದ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿತು.ಪ್ರವಾದಿ() ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನೀವು ಯಾವ ಗೋತ್ರದವರು,ಯಾವ ತಂಡದವರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರಬೀಅದವರು ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದರು.ಪ್ರವಾದಿ()ರು ನೀವು ಅವಮಾನಿತರೋ ದುಃಖಿತರೋ ಆಗಲಾರಿರಿ.ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರೇ! ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮುದರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಿಂಗಳ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿರಿ.ಅನಂತರ ಅವರು ಪಾನೀಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.ಪ್ರವಾದಿ()ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು.ಏಕನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಂತೆ, ತರುವಾಯ ಈಮಾನ್ ಎಂದರೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರೇ ಬಲ್ಲರೇಂದುತ್ತರಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇನ್ನಾರೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲ.ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಭಾಗಿದಾರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ()ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಈಮಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.ನಮಾಝ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ,ಝಕಾತ್ ಕೊಡುವಂತೆ,ರಮಝಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವಂತೆ,ಸಮರಾರ್ಜಿತದ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.( ೫) ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.

ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ()ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲೆಂದು ಆಸೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವು.ಆಸೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ()  ರೆ  ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಯಿಂದ ನಿಯೋಗಿಸಿಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಸತ್ಯವೇನು? ಅವರು ಹೌದು ಸತ್ಯ ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದರು.ಆಕಾಶವನ್ನಾರು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದರು?ಎಂದು ಕೇಳಿದ…………ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯೇ? ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು:ಹೌದು ಸರಿ ಎಂದರು.ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ?ಎಂದನು. ಏನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಇದರ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವನೇ? ಅವರು ಹೌದು ಎಂದರು……ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಅವನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋದನು.ಆಗ  ಪ್ರವಾದಿ() ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ  ನೈಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ.(೬)

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರೈಶರು ಆಶೂರಾದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿ() ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು.ಈ ಆದೇಶ ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗಿತ್ತು(೭).ತದನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ()ರು ಆಶೂರಾದ ಉಪವಾಸವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇರಲು ಬಯಸುವರು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸದಿರುವರು ತೊರೆಯಬಹುದೆಂದರು.(೮) ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.

ಸಲಮಃ ಬಿನ್ ಅಕ್ವಅ್ (س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:ಈ ಸೂಕ್ತ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಧರ್ಭ

(೯)  {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

ಆಗ ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯಲು ಬಯಸಿದವರು ಫಿದಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು,ಇದರ ನಂತರದ ಸೂಕ್ತ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು.(೧೦)

ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಾಬಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:ಪ್ರವಾದಿ()ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾಗ ಬಯಸಿದವರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರು,ಮತ್ತು ತೊರೆಯಬಯಸಿದವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿದಿಯಾ ಕೊಡುವ ಸಂಧರ್ಭ ಈ ಸೂಕ್ತ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿತು

. { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[11].[12] .

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು:ರಮದಾನ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.(೧೩)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ರು ರಮದಾನನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.ಅವರನ್ನು ನೋಡುವವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳುವರು ಅವರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.(೧೪) ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು.ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೂ ಅವರು ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯಲಾರಲೆಂದು ನಾವು ಬಾವಿಸಿದೆವು.ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪವಾಸವಿರಲಾರರೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ  ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಅಬಾನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನೆಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ.(೧೫)ಮುತ್ತಫಕ್ ಅಲೈಹಿ.                                                                                                                                           ಆಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಶಖೀಖ್(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದರೇನೆಂದು ನಾನು ಆಯಿಶಾ(ك)ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಾಣೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲಾ.(೧೬)ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳಿದರು:ಮದೀನಾ ಬಂದನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.(೧೭)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಐದು ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಝ್,ಮತ್ತು  ಒಂದು ಜುಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜುಮಾದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಮದಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಮದಾನಿನ ವರೆಗಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ (ಮಹಾ)ಪಾಪಗಳಿಂದ ಉಳಿದರೆ.(೧೮)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು -ರಮದಾನಿನ ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೈತಾನರನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನ್(ಯಕ್ಷ)ಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕರೆಗೊಡುವವನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಓ ಒಳಿತಿನ್ನು ಬಯಸುವವನೇ ಬಾ,ಮತ್ತು ಓ ಕೆಡುವನ್ನು ಆಶಿಸುವವನೇ ನಿಲ್ಲು.ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನರಕದವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಳಿಸುವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವನು.(೧೯)

ಅಬೂ ಬಕ್ರಃ(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಎರಡು ಮಾಸಗಳು(ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ)ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ರಮದಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ದುಲ್ ಹಜ್ಜ್.(೨೦)  ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು -ರಮದಾನಿನ ಮುಬಾರಕ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ,ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ಉಪವಾಸವ್ರತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವನು, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈತಾನರನ್ನು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ಯಾರು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗುವರೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತಿನಿಂದ ದೂರವಾದಂತೆ.(೨೧)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س)ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು: ರಮದಾನಿನ ಒಂದೋ,ಎರಡೋ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು.ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನ ಯಾವುದಾದರು ಉಪವಾಸ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬಹುದು.(೨೨)

ಅದರ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಹತ್ವ

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು:ಯಾರು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ನಂದು ಈಮಾನಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಾಝಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನೋ ಅವನ ಗತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು.ಮತ್ತು ಯಾರು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೆಕ್ಷೇಯಿಂದ ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವರೋ ಅವರ ಗತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುವು.(೨೩)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಯಾರು ಈಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಪುಣ್ಯಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಾಝಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರೋ ಅವರ ಗತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು.(೨೪)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಓರ್ವ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದ್ದು ಪ್ರವಾದಿ()ಯ ಬಳಿ ಬಂದನು.ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಎಂದನು. ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಲ್ಪಿಸದಿರು,ನಮಾಝನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು,ಝಕಾತನ್ನು ಕೊಡು,ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸವ್ರತ ಆಚರಿಸು,ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವಿದೆಯೋ ಅವನಾಣೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಟನು ಆಗ  ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗದವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವರೋ ಅವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು.(೨೫)

ಅಬೂ ಖತಾದಃ(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಓಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ()ಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಉಪವಾಸ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ.ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ()ಕೋಪಗೊಂಡರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್(س)ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯನೆಂದು,ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೆಂದು,ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತರಾದೆವು,ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ. ಪ್ರವಾದಿ()ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವತನಕ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್(س)ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು.ತದನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು:ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುದಿನ,ಮತ್ತು ರಮದಾನಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಮದಾನಿನವರೆಗೆ,ಯಾರು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವರೋ ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ……..(೨೬)

ಅಬೂಅಯ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಸಾರಿ(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಯಾರು ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸವ್ರತ ಆಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶವ್ವಾಲಿನ ಆರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವರೋ ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ.(೨೭)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಉಪವಾಸ ಮುಹರ್ರಮ್ ನ ಉಪವಾಸ.ಮತ್ತು ಕಡ್ದಾಯ ನಮಾಝಿನ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಮಾಝ್ ರಾತ್ರಿಯ ನಮಾಝ್.(೨೮)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ನಿಂದ್ಯನಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದರೂದ್,ಸಲಾಮ್ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಮದಾನ್ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಗತ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡೆಯದವನು ನಿಂದ್ಯನಾದನು.ಹಾಗೂ ಯಾರು ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ದುವಾ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರೂ ನಿಂದ್ಯರಾದರು.(೨೯)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು- ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮಾಝ್ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ,ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ,ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಭಾದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಾಹನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ,ದೇವದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿದವನು,ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವನು……………ಹದೀಸ್(೩೦)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ರು ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು ಜಿಬ್ರೀಲ್÷ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ() ಕುರ್ ಆನನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಅವರು ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದರು.(೩೧)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ರು ಹಜ್ಜಿನಿಂದ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಉಮ್ಮೆ ಸಿನಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿಯ್ಯಗೆ ಕೇಳಿದರು-ನಿನಗೆ ಹಜ್ಜಿನಿಂದ ತಡೆದದ್ದಾದರು ಏನು?ಉತ್ತರ:ಅವನ ತಂದೆ (ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪತಿ) ಅವನ ಬಳಿ ನೀರುಣಿಸುವ ಎರಡು ಒಂಟೆಗಳಿವೆ.(೩೨)ಒಂದೊಂಟೆಯಿಂದ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಉಮ್ರಾವನ್ನಾದರು ಮಾಡು(೩೩) ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೆಕ್ಷೇಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ್ ನ ಸಮವಾಗುತ್ತೆ(೩೪).

ಮುಆಝ್ ಬಿನ್ ಜಬಲ್(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಪ್ರವಾದಿ()ರೊಂದಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ,ಅದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ ಮತ್ತು ಓ ಪ್ರವಾದಿ() ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ನರಕದಿಂದ ಉಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ ಎಂದೆ.ಉತ್ತರ:ನೀನು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತರ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಿಯಾ,ಆಲಿಸು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ದಯೆತೋರುವನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ,ನೀನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ.ನಮಾಝನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸು,ಝಕಾತನ್ನು ಪಾವತಿಸು,ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸು,ಹಜ್ಜ್-ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡು………(೩೫)

ತರಾವೀಹ್ ನಮಾಝ್

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು,ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು,ಮರುದಿನ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತು,ಮೂರನೆಯ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ   ಪ್ರವಾದಿ()ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ,ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಫಜ್ರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು: ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ,ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಾಝ್ ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನನಗೇನೂ ಸಂಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ಆ ನಮಾಝ್ ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇಂದು ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟೆ(೩೬) ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಂತೆ[ಆ ನಮಾಝ್ ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆಂದು ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟೆ](೩೭)

ಅಬೂ ಸಲಮಃಬಿನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಮ್ರಾನ್(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ-ನಾನು ಆಯಿಶಾ(ك)ರಿಗೆ ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ()ಯ[ತಹಜ್ಜುದ್] ನಮಾಝಿನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು- ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನ್ ಮತ್ತು ರಮದಾನೇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ ರಕಾತ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ರಕಾತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ.ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕು ರಕಅತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಡಿ.ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ರಕಅತ್ ವಿತ್ರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ನಾನು,ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ! ತಾವು ವಿತ್ರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರು-ಆಯಿಶಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಮನಸ್ಸು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.(೩೮)

ಅಬ್ದುರ್ರಾಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್(س)ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ-ನಾನು ರಮದಾನಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್(س)ರೊಂದಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದೆ,ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿ[ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ] ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಉಮರ್(س)ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಮಾಮಿನೆಡೆಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅದೇಷ್ಟು ಚಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಇಚ್ಛೇಯಂತೆ ಅವರನ್ನು ಉಬೈ ಬಿನ್ ಕಅಬ್(س)ರ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದರು.ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಡನೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಮಾಮಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಉಮರ್ (س)ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೂತನ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ,ಆದರೆ ಜನರು ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯಾಮುಲ್ಲೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.(೩೯)

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ()  ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು,ತಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು,ಮನೆಯವರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು(೪೦)

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಅದರಂತೆ ಬೇರೆದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.(೪೧)

ಇಅ್ತಿಕಾಫ್  :ಅಬೂಸಲಮಃ(س)ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ-ನಾನು ಅಬೂಸಯೀದ್ ಖುದ್ರಿ(س)ಬಳಿ ಹೋದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಖರ್ಜೂರದ ತೋಟದೆಡೆಗೆ ಹೊರಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ,ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು ಆಗ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ,ಉತ್ತರ: ಪ್ರವಾದಿ()  ರಮದಾನಿನ ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಿದೆವು,ಜಿಬ್ರೀಲ್(÷) ಪ್ರವಾದಿ()ರಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದು ಮುಂದಿದೆ ಎಂದರು, ರಮದಾನಿನ ೨೦ನೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ :ಜನರೇ ಯಾರು ನನ್ನೊಡನೆ  ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸಲಿ,ನನಗೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನದನ್ನು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟೆ,ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಕೊನೆಯ ದಶಕದ ವಿತ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿದೆ,ನಾನು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ದಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ,ಮಸೀದಿಯ ಮಾಳಿಗೆ ಕರ್ಜುರದ ಚಪ್ಪರದ್ದಾಗಿತ್ತು,ಆಕಾಶದಲ್ಲೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಡಆವರಿಸಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು,ವರದಿಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರವಾದಿ() ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮಾಝ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾನವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿದೆ.(೪೨)

ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ() ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ() ಪತ್ನಿಯರು  ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.(೪೩)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ() ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.(೪೪)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ() ಪ್ರತಿ ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಿಧನಗೊಂಡ ವರ್ಷ  ಪ್ರವಾದಿ()ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ  ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಆಚರಿಸಿದರು.(೪೫)

ಉಬೈ ಬಿನ್ ಕಾಬ್(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ()ರು ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು,ಒಮ್ಮೆ ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಆಚರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರುವರ್ಷ ಪ್ರವಾದಿ() ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ  ಇಅ್-ತಿಕಾಫ್ ಆಚರಿಸಿದರು(೪೬)

ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ :ಆಯಿಶಾ(ك)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ() ಹೇಳಿದರು-ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ವಿತ್ರ್ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಹುಡುಕಿ(೪೭)ಬುಖಾರಿಯ ವರದಿಯಂತೆ-ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತರ ವಿತ್ರ್ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಹುಡುಕಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.(೪೮)

ಅಬೂಹುರೈರಾ(س) ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ನನಗೆ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು,ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ.(೪೯)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ,ಅಂದರೆ ೨೯,೨೭ ಮತ್ತು ೨೫ರ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ.(೫೦)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳಿದರು-ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನಿಂದ ೯ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ೭ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ.(೫೧)

ಉಬಾದ ಬಿನ್ ಸಾಮಿತ್(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಪ್ರವಾದಿ()ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್ ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು(೫೬)ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ  ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ,ಆ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ (ಫುಲಾಂ-ಫುಲಾಂ) ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವದನ್ನು೨೯.೨೭ಮತ್ತು ೨೫ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದರು(೫೩)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ಪ್ರವಾದಿ()ರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏಳು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ) ಕಂಡರು ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಹಿಂದಿನ ೭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿ.(೫೪)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉನೈಸ್(س)ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ()ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು (ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ)ಕಂಡೆ ಮತ್ತದನ್ನು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟೆ,ನನ್ನನ್ನು ಫ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಜ್ದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ,೨೩ನೇಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು ಪ್ರವಾದಿ()ರು ಫ್ರಭಾತದ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮರಳುವಾಗ ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣುನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳಿದ್ದವು.(೫೫)

ಉಐನ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್(س) ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ನಾನು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಅಬೂಬಕ್ರರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ,ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ() ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು, ಆಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹಾಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ()ಕೊನೆಯ ೨೯ರಲ್ಲಿ ೨೭ ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೨೫ ರಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ೨೩ ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರು.ಅಬೂಬಕ್ರ(س)ಇಪ್ಪತ್ತನೆ ದಿವಸದ ನಮಾಝನ್ನು ಇನ್ನಿತರೆ ನಮಾಝಿನಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರಮೀಸುತ್ತಿದ್ದರು.,(೫೬)

ಝರ್ರುಬ್ನು ಹುಬೈಶ್(س)ಉಬೈ ಬಿನ್ ಕಅಬ್(س)ರಿಗೆ ಇಬ್ನು ಮಸೂದ್ ರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ,ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ವರ್ಷವಿಡಿ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ.ಇಬ್ನು ಮಸೂದ್(س)ಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರದ್ದೆಂದು ಮತ್ತು ೨೭ ನೆಯದೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು.ತರುವಾಯ ಅವರು ೨೭ನೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಣೆ ಹಾಕಿದರು ಹಾಗೂ ಜನರು ಅದರ ಮೆಲೆ ಭರವಸೆಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.ಓ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್! ನೀವಿದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?ಉತ್ತರ :ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ,ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುರುತುಗಳಿಂದ,ಅಂದು ಕಿರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.(೫೭)

ಅಬುಝರ್(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ()ರೊಂದಿಗೆ ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದೆವು,ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳಿರೋವರೆಗೂ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,ತರುವಾಯ ನಮ್ಮೊಡನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೆಯ ಜಾವದವರೆಗೆ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡಿದರು.ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರನೆಯ ದಿನ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,ನಂತರದ ದಿನ ನಮ್ಮೊಡನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಿಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು,ನಾನು  ಪ್ರವಾದಿ()ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಓ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆ! ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಕಿಯಾಮನ್ನು ನಫೀಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ…. ಪ್ರವಾದಿ()ಇಮಾಮ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ  ಕಿಯಾಮುಲ್ಲೈಲ್ ನಂತಾಗುತ್ತದೆ.ವರದಿಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,ತರುವಾಯ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ತನ್ನ ಮಡದಿ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು,ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು,ನಮ್ಮಿಂದ ಫಲಾಹ್(ಸಹರಿ)ಹೋಗುವುದೆಂದು ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟೆವು.ವರದಿಗಾರ ಫಲಾಹ್ ಎಂದರೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ?ಉತ್ತರ:ಸಹರಿ,ತದನಂತರ ತಿಂಗಳವಿಡಿ ನಮ್ಮೊಂದೆಗೆ ಕಿಯಾಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.(೫೮)

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಿರುವ ಬಿಡುವು

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ب) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಪ್ರವಾದಿ()ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಾದೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಸಿದರು ಕದೀದ್(೫೯) ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡಿದರು,ಅವರೊಡನೆ ಜನರೂ ಸಹ ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡಿದರು.(೬೦)

ಅಬೂದ್ದರ್ದಾ(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ()ರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡೆವು,ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಳಿಯಲು ಜನರು ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು,ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್()ಮತ್ತು ಇಬ್ನು ರವಾಹ(س)ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರು.(೬೧)

ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್(س)ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ನಾವು  ಪ್ರವಾದಿ()ರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಸುವಾಗ ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನು ಉಪವಾಸವಿರದವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವಿರದವನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನು ಕ್ಷೋಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.(೬೨)

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹದೀಸ್ ವರದಿಯಾಗಿವೆ,ಅದೇರೀತಿ  ಮೌದುಅ್ ಹದೀಸ್ ಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:-

ಹದೀಸ್[ರಮದಾನ್ ಎನ್ನಬೇಡಿ ಎಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮಗಳಾಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.ಬದಲಾಗಿ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ].(೬೩)ಹದೀಸ್[ರಮದಾನಿನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನಗಳ ಕಾಝಿನ್ ಓ ಗೊಟ್ಟು ಹೇಳುವನು:ಲಬ್ಬೈಕ್ ವ ಸಾದೈಕ್….ಅದರೊಳಗೆ  ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ದೇವನು ಆದೇಶಿಸಿದನು].(೬೪) ಹದೀಸ್-[ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅರಿತರೆ ನನ್ನ ಉಮ್ಮತ್ ವರ್ಷವಿಡಿ ರಮದಾನ್ ಇರಲೆಂದು ಆಶಿಸುವುದು](೬೫) ಹದೀಸ್-[ರಮದಾನಿನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಡೆಗೆ  ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಹಾಯಿಸಿದ,ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆವಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ..](೬೬) ಹದೀಸ್-[ಅಲ್ಲಾಹನು ರಮದಾನಿನ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೀಸುತ್ತಾನೆ..](೬೭) ಹದೀಸ್-[ಅಲ್ಲಾಹನು ರಮದಾನಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಫ್ತಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನರಕವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಳಿಸುತ್ತಾನೆ.](೬೮) ಹದೀಸ್-[ಅಲ್ಲಾಹನು ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸಗಳ ಫ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುವಾರ್ತೆ ನೀಡುವರು](೬೯) ಹದೀಸ್-[ಜುಮಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ,ಮತ್ತು ರಮದಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ  ವರ್ಷವಿಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ](೭೦) ಹದೀಸ್-[ರಮದಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ೩೦ ಸಾಅ್ ಖರ್ಜೂರ ಉಣಿಸಲಿ](೭೧) ಹದೀಸ್-[ಯಾರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದ ಬದಲಿಗೆ ೩೦ ದಿನದ ಉಪವಾಸ,ಎರಡು ದಿನದ ಬದಲಿಗೆ ೬೦ ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನದ ಬದಲಿಗೆ ೯೦ ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲಿ](೭೨) ಹದೀಸ್-[ರಜಬ್ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ತಿಂಗಳು,ಶಾಬಾನ್ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ ಮತ್ತು ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಉಮ್ಮತೀಗಳ ತಿಂಗಳು,](೭೩)  ಹದೀಸ್-[ಯಾರು ರಮದಾನಿನ ಕೊನೆಯ ಜುಮಾದಂದು ಐದು ಹೊತ್ತಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವರೋ ಅವರ ವರ್ಷವಿಡಿ ಕೊಂದು-ಕೊರತೆಯಾದ ನಮಾಝ್ ಗಳು ಕಝಾ ಆದಂತೆ](೭೪) ಇದೆರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಥ್ಯ ಅಹಾದೀಸ್ ಗಳಿವೆ..

– والله أعلم –

 

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು


[1]
– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(1/49) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم (8) . ورواه مسلم في صحيحه (1/45) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم(16) . وفي رواية مسلم تقديم صوم رمضان على الحج ، فقال رجل : الحج وصيام رمضان ؟ قال – ابن عمر – :لا .صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

[2]– سورة لقمان:34.

[3]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(1/114) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم (50) . ورواه مسلم في صحيحه (1/39) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم(9) .

[4]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(4/102) ، كتاب الصوم ، حديث رقم (1891) . ورواه مسلم في صحيحه (1/40، 41) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم(11) ، (9،8) .

[5]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(1/129)،كتاب الإيمان،حديث رقم (53).ورواه مسلم في صحيحه(1/47، 48)،كتاب الإيمان،حديث رقم(17)،(24)

[6]– رواه أحمد في مسنده (3/143) . ورواه مسلم في صحيحه(1/41، 42)،كتاب الإيمان،حديث رقم(12) . ورواه النسائي في سننه (4/120-122) كتاب الصيام ، باب وجوب الصوم . ورواه ابن حبان في صحيحه (1/316، 317) كتاب الإيمان ، حديث رقم (155) .

[7]-هي قبيلة من أشهر قبائل العرب وأقواها ، شرَّفها الله ببعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، قال – عليه السلام – : (( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم )) [رواه مسلم (4/1782) حديث رقم (2276) ].

واختلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم على أقوال كثيرة : قيل نسبة إلى قريش بن بدر بن يخلد بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة . وقيل : نسبة إلى النضر بن كنانة سمي قريشاً لوصف قومه له بأنه كالحمل القريش – الشديد – . وقيل : نسبة إلى دابة بالبحر تأكل دواب البحر تدعي القرش ، وقيل : إن النظر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله ، والتقريش : التفتيش ، وقيل : نسبة إلى التقرش وهو التكسب والتجارة ، وقيل : نسبة إلى التقرش وهو التجمع .

والراجح- والله أعلم-أن قريش هو النضر بن كنانة ، فما كان من ولده فهو قرشي ، ومن ليس بولده فليس بقرشي . يُراجع : تاريخ الطبري (2/263-265) ، والبداية والنهاية (2/ 218- 229)  .

[8]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/102) كتاب الصوم، حديث رقم (1893)، ورواه مسلم في صحيحه (2/792) كتاب الصيام ، حديث رقم (1125). (116) .

[9]– سورة البقرة: الآية184.

[10]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8/181) كتاب التفسير، حديث رقم (4507)، ورواه مسلم في صحيحه(2/802)كتاب الصيام ،حديث رقم (1145).

[11]– سورة البقرة: الآية185.

[12]– رواه مسلم في صحيحه(2/802)كتاب الصيام ،حديث رقم (1145) ، (15) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/200)كتاب الصيام ، حديث رقم (1903) ورواه الحاكم في مستدركه (1/423) كتاب الصوم . قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .

[13]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/112) كتاب الصوم، حديث رقم (1898،1899)، ورواه مسلم في صحيحه (2/758) كتاب الصيام ، حديث رقم (1079). (2،1) ، بزيادة في الرواية الأولى ، وفي الرواية الثانية (( فتحت أبواب الرحمة )) .

[14]-. رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/215) كتاب الصوم،حديث رقم(1971) . ورواه مسلم في صحيحه(2/811) كتاب الصيام،حديث رقم (1157) .

[15]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/213) كتاب الصوم،حديث رقم(1969) . ورواه مسلم في صحيحه(2/810) كتاب الصيام،حديث رقم (1156) (175) .

[16]– رواه مسلم في صحيحه(2/809، 810)كتاب الصيام ،حديث رقم (1156) ، (15) . ورواه الترمذي في سننه (2/133، 134) ، أبواب الصوم حديث رقم (765) . وقال حديث حسن صحيح .ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/304، 305)أبواب صوم التطوع ، حديث رقم (2132) .

[17]– رواه مسلم في صحيحه(2/810)كتاب الصوم ،حديث رقم (1156) ، (174) . ورواه الإمام أحمد في مسنده (6/157) .

[18]– رواه الإمام أحمد في مسنده (2/400) . ورواه مسلم في صحيحه (1/209) كتاب الطهارة،حديث رقم (233) ، (16) .

[19]– رواه الترمذي في سننه (2/95، 96) ، أبواب الصوم حديث رقم (677) . وقال : حديث غريب .ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/188)أبواب فضائل شهر رمضان  ، حديث رقم (1883) .ورواه ابن ماجه في سننه (1/526) كتاب الصوم ، رقم الحديث (1642) ، ورواه الحاكم في المستدرك ( 1/421) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وقال الذهبي في تلخيصه : لم يخرجاه بهذه السياقة .

[20]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/124) كتاب الصوم،حديث رقم(1912) . ورواه مسلم في صحيحه (2/766) كتاب الصيام،حديث رقم (1089) .

[21]– رواه الإمام أحمد في مسنده (2/230) . ورواه النسائي (4/129) كتاب الصيام ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2 /98) . وقال : رواه النسائي والبيهقي وكلاهما عن أبي هريرة ، ولم يسمع منه فيما أعلم .

[22]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(4/127، 128)كتاب الصوم،حديث رقم(1914)ورواه مسلم في صحيحه(2/762)كتاب الصيام،حديث رقم (1082)

[23]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/115) ، كتاب الصوم ، حديث رقم (1901) .ورواه مسلم في صحيحه (1/524،523) ، كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم (760) .

[24]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/92) ، كتاب الصوم، حديث رقم (37) .ورواه مسلم في صحيحه (1/523) ، كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم (759) .

[25]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (3/261) ،كتاب الزكاة، حديث رقم (1397) .ورواه مسلم في صحيحه (1/44) ، كتاب الإيمان ، حديث رقم (14) .

[26]– رواه أحمد في مسنده ( 5/297) . ورواه مسلم في صحيحه (3/818، 819) كتاب الصيام ، حديث رقم (1162) . ورواه أبو داود في سننه (3/ 807، 808) كتاب الصوم ، حديث رقم ( 2425) . ورواه النسائي في سننه (4/209)كتاب الصيام ، باب صوم ثلثي الدهر ..ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/ 301)  كتاب الصيام، حديث رقم (2126) ، مختصراً.

[27]-رواه أحمد في مسنده (5/417) ،. ورواه مسلم في صحيحه (2/822) كتاب الصيام ، حديث رقم (1164) . ورواه أبو داود في سننه (2/812، 813) كتاب الصوم ، حديث رقم (2433) ، ورواه الترمذي في سننه (4/129، 130) ، أبواب الصوم ، حديث رقم (756) .وقال :حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (1/547) كتاب الصيام ، حديث رقم (1716) .

[28]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 2/ 303) . ورواه مسلم في صحيحه (3/821) كتاب الصيام ، حديث رقم (1163) . ورواه أبو داود في سننه (2/ 811) كتاب الصوم ، حديث رقم ( 2429) . ورواه الترمذي في سننه مختصراً (2/12) أبواب الصوم ، حديث رقم (737) .وقال : حديث حسن . ورواه النسائي في سننه (3/206، 207)كتاب قيام الليل .باب فضل صلاة الليل. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/281) أبواب صوم التطوع ، حديث رقم (2076) .

[29]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 2/ 254) . ورواه الترمذي في سننه (5/210) أبواب الدعوات ، حديث رقم (3613) . وقال : حديث حسن غريب ، واللفظ له . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/192، 193) حديث رقم (1888) .ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 153، 154) كتاب البر والصلة ، عن كعب بن عجرة بلفظ آخر ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .

[30]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 2/ 335) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (6/11) كتاب الجهاد ، حديث رقم (2790).

[31]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(4/116) كتاب الصوم، حديث رقم (1902).ورواه مسلم في صحيحه(2/1803) كتاب الفضائل، حديث رقم(2308)

[32]– النواضح : الأبل التي يستقى عليها ، وأحدهما : ناضح . يراجع : النهاية في غريب الحديث والآثر (5/69) ، باب النون مع الضاد .

[33]– تقضي بمعنى تعدل ، ورواية مسلم لهذا الحديث بهذا اللفظ (( فإن عمرة فيه تعدل حجة )) .

[34]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(4/73،72)كتاب جزاء الصيد،حديث رقم(1863).ورواه مسلم في صحيحه(1/44)كتاب الحج،حديث رقم (1256)

[35]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ 231) . ورواه الترمذي في سننه (4/124، 125) أبواب الإيمان  ، حديث رقم (2749) . وقال : حديث حسن صحيح ،ورواه ابن ماجه في سننه (2/1314، 1315) كتاب الفتن ، حديث رقم (3973) . ورواه الحاكم في مستدركه (2/ 76) كتاب الجهاد ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .

[36]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(3/10) كتاب التهجد ، حديث(1129) ورواه مسلم في صحيحه( 1/524) كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم (761)

[37]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/250،251) كتاب صلاة التراويح ، حديث (2012) ورواه مسلم في صحيحه( 1/524) ، كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم (761) (178) .

[38]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/251) كتاب صلاة التراويح ، حديث (2012)ورواه مسلم في صحيحه( 1/509) ،كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم (738).

[39]– رواه مالك في الموطأ (1/114، 115) كتاب الصلاة في رمضان ، حديث رقم (3) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(4/250) كتاب صلاة التراويح ، حديث (2010) . ورواه البيهقي في سننه (2/493) كتاب الصلاة ، باب قيام شهر رمضان .

[40]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/269) كتاب فضل ليلة القدر ، حديث (2024) ورواه مسلم في صحيحه( 2/832) ، كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (1174).

[41]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 6/ 82) . ورواه مسلم في صحيحه (2/832) كتاب الاعتكاف، حديث رقم (1175) . ورواه الترمذي في سننه (2/146) أبواب الصوم ، حديث رقم (793) .وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح. ورواه أبن ماجه في سننه (1/ 562) كتاب الصيام ، حديث رقم ( 1767) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/342) كتاب الصيام ، حديث رقم (2215) .

[42]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (2/298) كتاب الأذان ، حديث (813) ورواه مسلم في صحيحه( 2/824) ، كتاب الصيام ، حديث رقم (1164).

[43]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/271) كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (2026) . ورواه مسلم في صحيحه (2/831) كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (1172)(5).

[44]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/271) كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (2025) . ورواه مسلم في صحيحه (2/830) كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (1171) .

[45]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 2/ 336) .ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/284) كتاب الاعتكاف ، حديث رقم (2044) . ورواه أبو داود في سننه (2/832) كتاب الصوم، حديث رقم (2466) . ورواه أبن ماجه في سننه(1/ 562) كتاب الصيام ، حديث رقم( 1769) .وزاد فيه ( وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة ، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين )  ورواه الدارمي في سننه (2/27) كتاب الصيام ، باب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم .ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/344) أبواب الاعتكاف ، حديث رقم (2221) .

-[46]  رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ 141) . ورواه أبو داود في سننه(2/830) كتاب الصوم، حديث رقم (2463) . ورواه الترمذي في سننه (2/148) أبواب الصوم ، حديث رقم (800) .عن أنس بن مالك ،قال : هذا حديث غريب حسن صحيح. ورواه أبن ماجه في سننه(1/ 562) كتاب الصيام ، حديث رقم( 1770) . ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 439) كتاب الصوم ، عن أنس بن مالك ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي في تلخيصه .وذكر حديث أبي بن كعب كشاهد وحكم عليه بالصحة . ووافقه الذهبي .

[47]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/259) كتاب فضل ليلة القدر  ، حديث رقم (2017) . ورواه مسلم في صحيحه (2/828) كتاب الصيام ، حديث رقم (1169) .

[48]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/259) كتاب فضل ليلة القدر  ، حديث رقم (2020).

[49]– رواه مسلم في صحيحه(2/824)كتاب الصيام ،حديث رقم (1166) . ورواه الدارمي في سننه (2/28) ، كتاب الصيام ، باب في ليلة القدر . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/333) ، حديث رقم (2119) .

[50]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1/ 297) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/260) كتاب فضل ليلة القدر ، حديث رقم (2021) . ورواه أبو داود في سنه (1 / 108، 109) كتاب الصلاة ، حديث رقم (1381) .

[51]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1/ 281) .وفيه (( في سبع يمضين أو سبه يبقين ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/260) كتاب فضل ليلة القدر ، حديث رقم (2022) . واللفظ له

[52]– الملاحاة  : التشاجر ورفع الأصوات ، والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب . يراجع : التمهيد لابن عبد البر ( 2/201) .

[53]– رواه مالك في الموطأ (1/320) كتاب الاعتكاف ،حديث رقم (13) عن أنس بن مالك ، قال ابن عبد البر في التمهيد (2/200) . هكذا روى ابن مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه ……… وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت .ا.هـ . رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/267) كتاب فضل ليلة القدر  ، حديث رقم (2023) واللفظ له. ورواه الدارمي في سننه (2/27،28) ، كتاب الصيام ، باب في ليلة القدر . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/334) ، حديث رقم (2198) .

[54]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/256) كتاب فضل ليلة القدر ، حديث رقم (2015) . ورواه مسلم في صحيحه (2/822، 823) كتاب الصيام ، حديث رقم (1165) .

[55]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 3/ 495) . ورواه مسلم في صحيحه (2/827) كتاب الصيام ، حديث رقم (1168) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/328) ، حديث رقم (2185، 2186) بلفظ آخر .

[56]– رواه الترمذي في سننه (2/145) أبواب الصوم ، حديث رقم (791) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/324) ، حديث رقم (2175) ورواه الحاكم في المستدرك (1/438) كتاب الصوم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه .

[57]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ 130، 131) . ورواه مسلم في صحيحه (2/828) كتاب الصيام ، حديث رقم (762) واللفظ له . ورواه أبو داود في سنه (2 / 106، 107) كتاب الصلاة ، حديث رقم (1378) . رواه الترمذي في سننه (2/145) أبواب الصوم ، حديث رقم (790) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/332) ، حديث رقم (2193).

[58]– رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ 159، 160) . بلفظ آخر . ورواه أبو داود في سننه (2 / 105) كتاب الصلاة ، حديث رقم (1375) .واللفظ له . ورواه الترمذي في سننه (2/150) أبواب الصوم ، حديث رقم (803) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (3/202، 203) باب قيام شهر رمضان .ورواه ابن ماجه (1/26،27) باب في فضل قيام شهر رمضان  .ورواه ابن خزيمة في صحيحه (3/337، 338) ، حديث رقم (2206).

[59]– الكديد : موضع بالحجاز ، ويوم الكديد من أيام العرب ، وهو : موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة . يراجع : معجم البلدان (4/442) .

[60]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/180) كتاب الصوم ، حديث رقم (1944) . ورواه مسلم في صحيحه (2/784) كتاب الصيام ، حديث رقم (1113) . وفيه زيادة : ( وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ) .

[61]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/182) كتاب الصوم ، حديث رقم (1945) . ورواه مسلم في صحيحه (2/790) كتاب الصيام ، حديث رقم (1122) . وفيه : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ) .

[62]– رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/186) كتاب الصوم ، حديث رقم (1947) . ورواه مسلم في صحيحه (2/787) كتاب الصيام ، حديث رقم (1118) . ولفظه : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ………. ) الحديث .

[63]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (2/187) . والسيوطي في اللآليء (22/97) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص(87) ، حديث رقم (251) .

[64]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (2/187) . والسيوطي في اللآليء (22/98، 99) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص(87) ، حديث رقم (253) .

[65]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/189،188).والسيوطي في اللآليء(22/99،100).والشوكاني في الفوائد المجموعة ص(88)،حديث رقم (254).

[66]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/189،190) .والسيوطي في اللآليء (2/100) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (88) ، حديث رقم (255).

[67]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/190) .والسيوطي في اللآليء (2/101) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (88) ، حديث رقم (256).

[68]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/191) .والسيوطي في اللآليء (2/101) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (89) ، حديث رقم (257).

[69]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/191،192) .والسيوطي في اللآليء (2/103) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (90) ، حديث رقم (258).

[70]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/196) .والسيوطي في اللآليء (2/106) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (94) ، حديث رقم (275).

[71]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/191،192) .والسيوطي في اللآليء (2/103) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (90) ، حديث رقم (258).

[72]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/196) .والسيوطي في اللآليء (2/106) . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (95،94) ، حديث رقم (276).

[73]– حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات(2/205) .والصغاني في الموضوعات ص (61)، حديث رقم (129) وابن قيم الجوزية في المنار المنيف ص(95) ، رقم (168) والسيوطي في اللآليء (2/114) .

[74]– حكم عليه بالوضع : الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (54) ، حديث رقم (75).

ಆಯಿಶಾ ಬಿಂತು ಅಬಿ –ಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಖ್ (ರಝಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು)

ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಆಯಿಶಾ ಇವರು ಅಬು-ಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಖ್ ರ ಸುಪುತ್ರಿ,ಪ್ರವಾದಿಯರಿಂದ  ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವರು,ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆಉಳ್ಳವರು,ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಬಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,  ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿನವರು, ಇವರ ವರದಿಯ ನಿಘಂಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨೧೦. ಖದೀಜಾರ ನಿಧನದ ನಂತರ ನೆಬಿವರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು,ಆಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ೯ನೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರು.೫೭ನೇಯ ಹಿಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣಗೊಂಡರು,ಜನ್ನತುಲ್-ಬಖೀಯ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೆರಿತು.

ಪರಿವಿಡಿ

 • ಅವರ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
 • ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ
 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಬಿವರ್ಯರ ಅಂತಿಮ ದಿನ
 • ಅವರ ಹೆಸರು
 • ಅವರ ಮಾತಾ-ಪಿತರು
 • ಅವರ ಸಹೋದರ
 • ಜನನ
 • ಮರಣ
 • ವಾಸಸ್ಥಾನ
 • ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
 • ಅವರ ಪತಿ
 • ಅವರ ಸಂತಾನ
 • ಅವರ ಗುರುವೃಂದ
 • ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
 • ಅವರ ವರದಿಗಳು

 

ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಆಯಿಶಾ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,ಕಣಿವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿದ ಮರವುಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಯಿಸದ ಮರವುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮರದಿಂದ ಮೇಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಿರಿ?ಉತ್ತರ: ಮೇಯಿಸದ ಮರದಿಂದ.ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅಂದರೆ ಯುವ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ವರದಿಗಾರರು:ಆಯಿಶಾ ಉಮ್ಮುಲ್-ಮೂಮಿನೀನ್  ಮುಹದ್ದೀಸ್: ಬುಖಾರಿ   ಗಂಥ:ಸಹೀಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ

ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ: ೫೦೭೭

ಮುಹದ್ದಿಸರ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್ : ಸಹೀಹ್

 

ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ

ಆಯಿಶಾರವರು ಪ್ರವಾದಿಯ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರದರ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಯಿಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ತಲೆನೋವಿ ನಿಂದ ಓ ತಲೆಯೇ ಎಂದೆ ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರು ಆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವೆನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ಆಗ ಆಯಿಶಾ ಹೇಳಿದರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.,ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬು-ಬಕ್ಕರ್ ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಬೆಕೇಂದು ನಾನು ದೃಡಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿರಾಕರಿಸುವುವನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವರು.

ವರದಿಗಾರರು: ಆಯಿಶಾ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೂಮಿನೀನ್ ಮುಹದ್ದೀಸ್: ಬುಖಾರಿ ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ  ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ:೫೬೬೬

ಮುಹದ್ದೀಸರ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್: ಸಹೀಹ್

ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಝಾತುಸ್ಸಲಾಸಿಲ್ ಎಂಬ ಯುಧ್ಧಕ್ಕೆ ರವಾನೆಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಪ್ರೀಯರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: “ಆಯಿಶಾ”.ಪುರುಶರಲ್ಲಿ ಯಾರೇಂದೆ? ಉತ್ತರ:”ಅಬು-ಬಕ್ಕರ್ ಅವಳ ತಂದೆ”. ತದನಂತರ : ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು.

ವರದಿಗರರು: ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ ಆಸ್ ಮುಹದ್ದೀಸ್ :ಮುಸ್ಲಿಂ  ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ:೨೩೪೮

ಮುಹದ್ದೀಸರ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್:ಸಹೀಹ್

ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಬಿವರ್ಯರ ಅಂತಿಮ ದಿನ

ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥರಾದಾಗ ಆಯಿಶಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸರದಿ ಎಲ್ಲಿ,ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸರದಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದಾಗ ಆಯಿಶಾರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.ಆಯಿಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಾಗ ಅವರ ಶಿರ ನನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲಿತ್ತು ಆಗ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬು ಬಕ್ಕರ್ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಅವರು  ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಅವರೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಹಾಯಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಕಂಡ ನಾನು ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನೆಬಿವರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನನ್ನು  ನೆರವಾಗಿಸಿ  ಅವರದನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರು.

ವರದಿಗಾರರು: ಆಯಿಶಾ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೂಮಿನೀನ್

ಮುಹದ್ದೀಸ್: ಬುಖಾರಿ    ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ: ೪೪೫೦

ಮುಹದ್ದೀಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್:ಸಹೀಹ್ .

ಅವರ ಹೆಸರು

ಆಯಿಶಾ: ಇವರು ಅಬುಕಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಖ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಕುಹಾಫಾ ಬಿನ್ ಆಮಿರ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಕಾಬ್ ಬಿನ್ ಸಅದ್ ಬಿನ್ ತೈಮ್ ಬಿನ್ ಮುರ್ರಃ

ಅವರ ಮಾತಾಪಿತರು

ಅಬು ಬಕ್ಕರ್ ತಾಯಿ ಉಮ್ಮೆ ರುಮಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ

ಅವರ ಸಹೋದರ

ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಬಕ್ಕರ್

 

ಅವರ ಜನನ

ಪವಾದಿಯ ಉದಯದ  ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಹಿಜ್ರತ್ತಿನ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ೬೧೪ ರಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಅವರ ಮರಣ

೧೭ ನೇಯ ರಮದಾನ್ ನಂದು ೫೭ ನೇಯ ಹಿಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾ

ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕುರಾನ್ ವಿವರಣೆ, ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ,ಸಹಾಬಗಳಿಂದ ನಿವೇದನೆ,ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮತ್ತು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ.

ಅವರ ಪತಿ

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಂ

ಅವರ ಸಂತಾನ

ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಂ,ಅಬು ಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಖ್ ರಝಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು,ಉಮನ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಝಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು,ತಲ್ಹಾ ಬಿನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಖಾಸ್,ಫಾತಿಮ ಬಿನ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಂ,ಮತ್ತು ಜುದಾಮಃ ಬಿಂತೆ ಜುಂದಲ್ ಅಲ್ ಅಸದಿಯ್ಯ.

ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಅಸ್ ಮಾ ಬಿಂತೆ ಅಬಿ ಬಕ್ಕರ್,  ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಬಿನ್ ಝುಬೈರ್,ಅಬು ಹುರೈರ,ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್,ಇಬ್ನು ಉಮರ್, ಅಬು ಮೂಸಾ ಅಲ್-ಅಶ್ ಅರಿ,ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಅಲ್-ಆಸ್,ಖಾಸಿಮ್ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್,ಉರ್ ವ ಬಿನ್ ಝುಬೈರ್,ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ-ಬಕ್ಕರ್,ಹಫ್ ಸಾ ಬಿಂತು ಅಬಿ ಬಕ್ಕರ್,ಅಸ್ ಮಾ ಬಿಂತು ಅಬ್ದಿರ್ರಹ್ಮಾನ್,ಮುಸಯ್ಯಿಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಅವರ ವಗರದಿಳು

ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ೭೪೧ ಮತ್ತು ಸಹೀಹುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ೫೦೩.

ಮೂಲಗಳು

http://www.saaid.net/mohamed/311.htm

/http://www.alukah.net/Culture/0/8819

http://www.muslimscholars.info/

http://www.pbuh.us/prophetMuhammad.php?f=Re_Wives

(ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮು) ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷಿಸಲಿ

 ಕಿರು ಪರಿಚಯ:

ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಿನ ಅರ್ಥ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷಿಸಲಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಂತಹ ಪದವಿದು.

ಪರಿವಿಡಿ:

 • ಕುರ್ ಆನಿನಿಂದ
 • ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
 • ಉಲಮಾಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

ಕುರ್ಆನಿನಿಂದ:

ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮು” ಈ ಪದವು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,ವಿಶೇಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು “ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾತು ವ ಸ್ಸಲಾಮು” ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: 56].

ಓ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಈ ವಾಣಿ : ” سلام على نوح في العالمين ” ಅಂದರೆ” ನೂಹರ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ”. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವನು :”  ” سلام على موسى وهارون ” ಅಂದರೆ “ಮೂಸಾ ಮತ್ತು ಹಾರುನರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ”. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವನು : ” سلام على أل   ياسين ”  ಯಾಸೀನರ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷಿಸಲಿ”.

ಸಂದೇಶವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ತಿಸುವುದು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕೇವಲ ಅವರ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೆಬಿಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಏಕದೇವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವನು:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

ಅರ್ಥ: “ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೆಬಿಯೆಡೆಗೆ ನಾವು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವನಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅವತೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು”.

ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ:

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಪದವು ಕೆಲ ಸಂದೇಶವಾಹಕರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳುವರು: ”

: أَحَبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داودَ عليهِ السلامُ ، وأَحَبُّ الصيامِ إلى اللهِ صيامُ داودَ ، وكان ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثُلُثَهُ ، وينامُ سُدُسَهُ ، ويصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا .

ಅಂದರೆ : ಅತೀ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಾಝ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ದಾವುದ್ ಅಲೈಹಿ ಸ್ಸಲಾಮರ (ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷಿಸಲಿ) ನಮಾಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅತೀ ಪ್ರೀಯವಾದ ಉಪವಾಸ ವೃತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ದಾವುದರ ಉಪವಾಸ, ಅವರು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಮತ್ತು ಆರನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ವೃತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವರದಿಗಾರ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್  ಮುಹದ್ದೀಸ್: ಬುಖಾರಿ   ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ :1131

ಹದೀಸ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್: ಸಹೀಹ್ (3)

ನನ್ನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಭಯವಿರದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಾಬಾ ಭವನವನ್ನು ಮುರಿದು ಅದನ್ನು ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಅಲೈಹಿ ಸ್ಸಲಾಮ ರು(ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷಿಸಲಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲೇಂದು ಹಾಕಿದ ಬುಡದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖುರೈಶರಿಂದ ಆ ಭವ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ,ಮತ್ತು ನಾನು ನಂತರ ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ವರದಿಗಾರರು: ಆಯಿಷಾ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೂಮಿನೀನ್  ಮುಹದ್ದೀಸ್ : ಬುಖಾರಿ  ಗ್ರಂಥ : ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ  ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ :1585

ಮುಹದ್ದೀಸ್ ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್: ಸಹೀಹ್

ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಪದದ ಕುರಿತು ಉಲಮಾಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲುವು

ಉಲಮಾಗಳ ಒಂದು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪದವು ಅಂಬಿಯಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ಪದವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.

ಇಮಾಮ್ ನವವಿ  ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಂಥದ ಶರಹ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ:

 ಅಂಬಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಿತರರನ್ನು ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು,ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲಫ್ ಗಳು ಇದನ್ನು ಅಂಬಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಝ್ಝವಝಲ್ಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ ಅಂಬಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏನು ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಯವರೊಡನೆ ಅಝ್ಝವಝಲ್ಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆಯೆ? ಉತ್ತರ ,ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ರೊಂದಿಗೆ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಂಬುದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸರಿ? ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದರು ಪದದ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಇಬ್ನುಲ್ ಖಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿಕೆ:

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಲುವುಗಳಿವೆ, ಒಂದು  ಈ ಪದ ಅಂಬಿಯಾಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ, ಅವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಸಂತತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅವರ ಸಂತತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಉದಾ:- ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಅಲಿ ಅಥವಾ ಹಸನ್ ಅಥವಾ ಹುಸೈನ್ ಅಥವಾ ಫಾತಿಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಇವರಂತೆಯೆ ಅಬು ಹನೀಫಾ,ಮತ್ತು ಸುಫ್ ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಉಯೈನಾ, ಸುಫ್ ಯಾನ್ ಅಸ್ಸೌರಿ  ಹಾಗೂ ತಾವೂಸ್ ಎಂಬುವವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಗಳು:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=37150

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38427

http://dorar.net/hadith?skeys=%D8%A3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85..

http://www.saaid.net/Doat/yahia/305.doc

ಅಲ್-ಅಝಾನ್

ಕಿರು ಪರಿಚಯ:

ಪದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಝಾನ್ ಎಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ,ತಲುಪಿಸುವುದು .ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಚಿನ್ಹೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ,ನಮಾಝ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕರ್ಮ.

ಪರಿವಿಡಿ

 • ಅಝಾನ್ ಪದಕೋಶದಲ್ಲಿ
 • ಅಝಾನ್ ಶರಿಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ
 • ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
 • ಅಝಾನಿನ ಪದಗಳು
 • ಅಝಾನಿನ ಉತ್ತರ
 • ಅಝಾನಿಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ

ಅಝಾನ್ ಪದಕೋಶದಲ್ಲಿ: ಚಿನ್ಹೆ,ಗುರುತು,ಕುರುಹು . ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವನು

.وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة: 3].

ನಮಾಝ್ ನ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿನ್ಹೆ.                                   :ಅಝಾನ್ ಶರಿಅತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಝೈದ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ರಬ್ಬಿಃ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ನಮಾಝಿಗೆ ಕಹಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡಲು ಆದೇಶಿಸುವಾಗ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಥರ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಗುವುದೆಂದು ಚಿಂತಗ್ರಸ್ಥರಿದ್ದರು,ಆ ಸಂಧರ್ಭ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡ ಆತನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದವು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಕಹಳೆಯಿತ್ತು,ನಾನು ನೀನಿದನ್ನು  ಮಾರುವಿ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡುವೆ  ಇದರಿಂದ ? ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಾಝಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆಯುವೇವು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲೆ ಎಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದೆನು. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ………..(ಕೊನೆಯವರೆಗೆ )ಹೇಳು ಎಂದನು. ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದನ್ನು ನೆಬಿವರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ವೆಂದು ನುಡಿದರು.ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿಲಾಲರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಟ್ಟೆಎಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಿದವನಾಣೆ ನಾನು ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ.ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ಸರ್ವಸ್ಥುತಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲೇಂದರು.

ತಿರ್ಮಿಝಿ(189) ಅಬು ದಾವುದ್ (499) ಇಬ್ನು ಮಾಜಃ(706)

ಹದೀಸನ್ನು ಪುಷ್ಠಿಕರಿಸಿದವರು: ಇಬ್ನು ಖುಝೈಮಃ (189/1) ಇಬ್ನು ಹಿಬ್ಬಾನ್ (572/4) ಮತ್ತು ಅಲ್ಬಾನಿಯವರು ತಮಾಮುಲ್ ಮಿನ್ನಃ ದಲ್ಲಿ(ಪು ಸಂ 145).

ಈ ಹದೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೆಂದರೆ: ಅಝಾನಿನ ಪದಗಳು ಓರ್ವ ಸಹಾಬಿ ಕಂಡ ಸ್ವಪ್ನದ ಪದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಬಿಯರು ದೃಡೀಕರಿಸಿದರು,ಇದು ಜನರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಪ್ನ.ಮತ್ತು ಕನಸ್ಸು  ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೋಂದಾಗಿದೆ.ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ವರದಿಯ ಮೆರೆಗೆ :”ಸ್ವಪ್ನವು ಪ್ರವದಿತ್ವದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೋಂದಾಗಿದೆ”.ಮುಸ್ನದೆ ಅಹ್ಮದ್ (4449)

ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ :” ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಪ್ನವು ನುಬುವ್ವತ್ತಿನ ನಲವತ್ತಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೋಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ“. ಬುಖಾರಿ (6474) ಮುಸ್ಲಿಂ (4203) ಮತ್ತು (42005)

ಅಝಾನಿನ ಪದಗಳು

 ಅಲ್ಲಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್- ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್

ಅಶ್ ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು- ಅಸ್ ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು,

ಅಶ್ ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ ರ್ರಸುಲೂಲ್ಲಾಹ್- ಅಶ್ ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ ರ್ರಸುಲೂಲ್ಲಾಹ್,

ಹಯ್ಯಾ ಅಲ ಸ್ಸಲಾತ್ –ಹಯ್ಯಾ ಅಲ ಸ್ಸಲಾತ್ ,

ಹಯ್ಯಾ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್ –ಹಯ್ಯ್ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್,

ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ,

ನೋಟಿಸು: ಫ್ರಭಾತದ ಆಝಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಯ್ಯಾ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್ ದ ನಂತರ ಅಸ್ಸಲಾತು ಖೈರುಂ ಮಿನನ್ನೌಮ್, ಅಸ್ಸಲಾತು ಖೈರುಂ ಮಿನನ್ನೌಮ್ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

 

ಅಝಾನಿನ ಉತ್ತರ:   

ಅಝಾನ್ ಆಲಿಸುವವರು ಮುಅಝ್ಝಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮುಸ್ತಹಬ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ,ಅಬು ಸಯೀದ್ ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ :” ಅಝಾನ್ ಆಲಿಸುವಾಗ ಮುಅಝ್ಝಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು”. ಕೇವಲ ಹಯ್ಯಾ ಅಲ ಸ್ಸಲಾತ್ ಮತ್ತು ಹಯ್ಯಾ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಲಾ ಹೌಲ ವ ಲಾ ಖುವ್ವತ  ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರ  ರಿವಾಯತ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಲಾತನ್ನು ಓದಬೇಕು ,ತದನಂತರ :”ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ರಬ್ಬ ಹಾಝಿಹಿ ದ್ದಅವತಿ-ತ್ತಾಮ್ಮತಿ ವ ಸ್ಸಲಾತಿಲ್ ಖಾಯಿಮತಿ ,ಆತಿ ಮುಹಮ್ಮದನಿಲ್ ವಸೀಲತ ವಲ್ ಫಝೀಲತ, ವಬ್ಅಸ್ ಹು ಮಖಾಮಮ್ಮಹ್ ಮೂದ ನಿಲ್ಲಝಿ ವ ಅದ್ತಹು, ಅಝಾನ್ ಆಲಿಸುವಾಗ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಖಿಯಾಮತ್ತಿನಂದು ನನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು  ದೃಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಾರ: ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್   ಮುಹದ್ದೀಸ್: ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ   ಗ್ರಂಥ: ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ  ಪುಟ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ :614

ಮುಹದ್ದೀಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹುಕ್ಮ್ (ಆದೇಶ): ಸಹೀಹ್

ಅಝಾನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ: ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) سورة فصلت

ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಾತು ಯಾರದ್ದಾಗಬಹುದು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ,ಮತ್ತು ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸೂಕ್ತವೂ ಮುಅಝ್ಝೀನರ ಕುರಿತು ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಒಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ,ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆ ಕರೆಯುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಟರೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ,ಅದೊಂದು  ಔಧಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಲ ವಿಶ್ವಗಳ ಒಡೆಯನಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಅಬು ಹುರೈರ(ರಝಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು)ರ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಜನರು ಅಝಾನ್ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ನಮಾಝಿನ ಫ್ರಥಮ ಸಫ್ಫಿನಲ್ಲಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಕ ಬೇಕಾದೀತು, ಮತ್ತು ನಮಾಝಿಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಕುರಿತು ಗೋತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಳಿದರೆ ಎರಗುತ್ತಾ ಆದರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ (615/2) ಮುಸ್ಲಿಮ್ (325/1/129)

ನಸಾಇ (539/1) ಮುಸ್ನದೆ ಅಹ್ಮದ್ (203/236/2)

ಮುಆವಿಯ( ರಝಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು) ರವರು ಆಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವ ಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಖಿಯಾಮತ್ತಿನಂದು ಮುಅಝ್ಝಿನರ ಕೊರಳು ಎತ್ತರದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಮುಸ್ಲಿಂ (242/1) (387) ಕಿತಾಬು ಸ್ಸಲಾತ್,ಬಾಬು ಫಝ್ಲಿಲ್ ಅಝಾನ್)

ಮೂಲಗಳು:

http://islamqa.info/ar/7945

http://www.alimam.ws/ref/125

http://islamqa.info/ar/148871

ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

عربی ಕನ್ನಡ Roman English
ಇಹ್ರಾಮ್ ಧರಿಸುವಾಗ
اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಾನು ಉಮ್ರಾಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ Allaahumlabbaika umratanma Here I am, O Allaah, for Umrah
اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಾನು ಹಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ Allaahumma labbaika hajjan Here I am, O Allaah, for ‘Hajj
ನಿಯ್ಯತ್ತಿನ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لا رِيَآءَ

فِيْهَا وَلاَ سُمْعَة

ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಹಜ್ಜಿನಿಂದ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತತೆಯ ಗುರಿಯಿಲ್ಲ. Allaahumma hajjatan laa riyaa’a feeha walaa sum’ah O Allah the intention of Hajj is neither to show off to any one nor to gain any popularity
ತಲ್ಬಿಯಾ
لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لبيك

لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ

لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

لا شَرِيْكَ لَكَ

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ,ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ,ನಿನ್ನ ಯಾರು ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಲ್ಲ,ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ,ಸರ್ವಸ್ತುತಿ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲು,ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಇವೆ, ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಒಡೆತನವಿದೆ, ನೀನು ಏಕೈಕನು ನಿನ್ನ ಸಹಭಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ Labbaik Allaahumma labbaik, labbaik laa shareeka laka labbaik, innal hamda wanne’mata laka wal mulk laa shareeka lak Here I am, O Allaah, here I am. Here I am, You have no partner, here I am. Verily all praise and blessings are Yours, and all sovereignty, You have no partner
ಕಾಬಾ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السلام

وَمِنْكَ السلام فَحَيِّنَا

رَبَّنَابالسلام..

ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನೆ ಸಲಾಮ್,ಸಲಾಮ್ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಾಮತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ತೌಫೀಕ್ ದಯಪಾಲಿಸು Allaahumma antas salaam wa minkas salaam fahayyinaa rabbanaa bissalaam O Allah! You are the Peace, from You is the Peace. O Allah! Greet us with the Peace
 

 

(ಕಾಬ) ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದುವಾ

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ

وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ

وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

ಮಹಾನನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಮ ಮಾನ್ಯಮುಖ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅನಾದಿಯಾದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಪಿತ ಶೈತಾನನ ಕೇಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. A’oozu billaahil azeem wa biwajhihil kareem wa sultaanihil qadeem minash-shaitaanir-rajeem. I seek refuge in Almighty Allah, by His Noble Face, by His primordial power, from Satan the outcast.
بِسْمِ اللهِ والسلام

عَلَي رَسُوْلِ اللهِ اللَهّٰمُ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ

وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ

رحَمْتَكِ.َ

ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ(ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ) ,ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಶಾಂತಿಯು ಅವನ ರಸೂಲರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ. Bismillaahi wassalaamu alaa rasoolillaah, allaahummaghfirli zunoobi waftah lee abwaaba rahmatik. In the name of Allaah, and blessings and peace be upon the Messenger of Allaah. O Allaah, forgive me my sins and open to me the gates of Your mercy.
(ಕಾಬ)ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ
بِسْمِ اللهِ والسلام

عَلَي رَسُوْلِ اللهِ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ

أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ(ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ) ,ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಶಾಂತಿಯು ಅವನ ರಸೂಲರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, , ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಔದಾರ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ. Bismillaahi wassalaamu alaa rasoolillaah, allaahummaghfirli zunoobi waftah lee abwaaba fazlik. In the name of Allaah, and blessings and peace be upon the Messenger of Allaah. O Allaah, forgive me my sins and open to me the gates of Your favor.
ಹಜ್ರೆ ಅಸ್ವದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಮಾಡುವಾಗದುವಾ
بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ. ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ,ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಹಾನನು. Bismillaahi allaahu akbar With the Name of Allah, Allah is the Most Great
ರುಕ್ನೆಯಮಾನಿ ಮತ್ತು ಹಜ್ರೆ ಅಸ್ವದಿನ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೊದುವ ದುವಾ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّار.

ಓ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನೀನು ನಮಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಳಿತನ್ನು ನೀಡು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಒಳಿತನ್ನು ನೀಡು ಹಾಗು ನಮಗೆ ನರಕಗ್ನಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, waqinaa azaaban naar Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us from the punishment of the Fire
ಸಫಾ ಪರ್ವತ ಏರುವಾಗ ಓದುವ ದುವಾ
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا

جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم.

ಸಫಾ ಮತ್ತು ಮರ್ವಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದಿವೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಹಜ್ಜ್-ಉಮ್ರಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಇದರ ತವಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲ,ಯಾರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಕಿರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Innas safaa walmarwata min sha’aaerillaah faman hajjal baita awe’tamara falaa junaaha alaihi ayy-yattawwafa bihimaa waman tatawwa’a khairan fa-innallaaha shaakirun aleem. Indeed, as-Safa and al-Marwah are among the symbols of Allah. So whoever makes Hajj to the House or performs umrah – there is no blame upon him for walking between them. And whoever volunteers good – then indeed, Allah is appreciative and Knowing.
ನಂತರ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ
أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆನೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. Abdaoo bimaa bada’allaahu bih I begin by that which Allah began
ಸಫಾ ಪರ್ವತವೇರಿ ಕಿಬ್ಲಾದೆಶೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು
لَا إِلَهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لا

شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُّل

شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِلَهَ

إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ .أَنْجَزَ

وَعْدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ

وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ.

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,ಅವನು ಏಕೈಕನು,ಅವನಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿ ಇಲ್ಲ,ಒಡೆತನವೆಲ್ಲವೂ ಅವನದ್ದೆ,ಸರ್ವಸ್ತುತಿ ಅವನಿಗೇ ಮೀಸಲು,ಅವನೇ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ,ಮತ್ತು ಅವನು ಸಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲನು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,ಅವನು ಏಕೈಕನು,ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಾದ(ವಾಗ್ದಾನ) ಪೂರೈಸಿದನು,ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದನು,ಹಾಗು ಧರ್ಮದ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದನು. laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyee wa yumeetu , wahuwa alaa kulli shaien qadeer, laa ilaaha illallaahu wahdahu, anjaza wa’dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah. None has the right to be worshipped but Allah alone, Who has no partner, His is the dominion and His is the praise, and He is Able to do all things . None has the right to be worshipped but Allah alone, He fulfilled His Promise, He aided His slave, and He alone defeated Confederates.
ಸಯಿಮಾಡು(ಚಲಿಸು)ವಾಗ ದುವಾ ಓದಬೇಕು
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ

أَنْتَ الْاعَزُّ الْاكْرَمُ.

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ! ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು,ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರು,ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಗೌರವಾನ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಯಿ. Rabbigh fir warham innaka antal a’azzul akram O lord forgive and have mercy, verily You are the Most Mighty, Most Noble
ಅರಫಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ದುವಾ
لَا إِلَهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لا

شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُّل شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,ಅವನು ಏಕೈಕನು,ಅವನಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿ ಇಲ್ಲ,ಒಡೆತನವೆಲ್ಲವೂ ಅವನದ್ದೆ,ಸರ್ವಸ್ತುತಿ ಅವನಿಗೇ ಮೀಸಲು,ಮತ್ತು ಅವನು ಸಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲನು. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa alaa kulli shaien qadeer None has the right to be worshipped but Allah alone, Who has no partner, His is the dominion and His is the praise, and He is Able to do all things .
اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ

الاخِرَةِ

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಪಾರತ್ರಿಕ ಒಳಿತೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. Innamal khairukhairul aakhirah All good is the goodof the Hereafter
                        ಬಕೀಯ್ ಅಲ್ಬರ್ಕದ್(ಸ್ಮಶಾನದ ಹೆಸರು)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಓದುವ ದುವಾ
السلام عَلَيْكُمْ أَهْلَ

الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا

إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ

لَلاحَقُوْنَ(وَيَرْحَمُ

اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ

مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ)

اَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ

الْعَافِيَةَ.

ಈ ಗೃಹಗಳ ಮೂಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಾಸಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ವರ್ಶಿಸಲಿ,ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆವು,ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತ್ತು ಹಿಂಬರುವವರ ಮೇಲೆಯೂ  ಅಲ್ಲಾಹನು ಕರುಣೆ ತೋರಲಿ,ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. Assalaamu alaikum ahlad-diyaar minal mu’mineena wal muslimeen, wa innaa in-shaa-Allaahu bikum lalaahiqoon (wa yarhamullaahul mustaqdimeena minna wal musta›khireen) as’alullaahu lanaa walakumul aafiyah. Peace be upon you, people of this abode, from among the believers and those who are Muslims , and we , by the Will of Allah , shall be joining you . [May Allah have mercy on the first of us and the last of us] I ask Allah to grant us and you strength